SOFT SPOT

Temporært uteroms prosjekt. Oslo S, sjøsiden, Flytogterminalen. Rom for kunst. Mål: 7 x 8 meter.
Prosjektet ble utviklet og produsert i samarbeid mellom Sidsel Palmstrøm, Johanne Lund NessMalfridur Adalsteinsdottir og Hanne Øverland.
SOFT SPOT er laget av orange støvnetting, et materiale som vanligvis brukes på fasader under konstruksjon eller renovering. Vi brukte tekstile teknikker som enkel drapering og hekling med idrettsnett som renning. De tekstile draperiene i stort format kan oppleves som en myk og taktil kontrast til byens harde overflater. Flettverk, veving og sammenbinding av tråder eller grener er en av de eldste konstruksjonsmetodene mennesker har benyttet. Draperier har også klare referanser til klassisk billedkunst med tekstilet som beskytter og skjuler, forskjønner og tilslører. “Slik vi ser det kan byrommet ved Oslo S metaforisk være som en imaginær vev av koblinger mellom mennesker og deres gjøremål”.
Foto: Vibeke Christensen, Mésen.