fargekart over et landskap

MDF moduler med tekstilflokk montert på metallgrid.
Oversiktsbilde fra utstilling Ramsmoen museumsenter sammen med Ingunn Bakke. Hennes arbeider utstilt på gulvet.